گالری ویدئویی کلینیک

تصمیم با خود شما، لطفا ویدئو ها را مشاهده نمایید

Icon


تجربیات مراجعه کننده گان به مطب دکتر قانعی

در این ویدئو ها صحبت های مراجعه کنندگان را بدون هیچ سانسوری برای شما آماده نمایش کرده ایم تا به راحتی بهترین روش درمانی را انتخاب نمایید

ویدئوهای جوانسازی پوست
ویدئوهای بوتاکس و مزوبوتاکس
ویدئوهای لیزر موهای زائد