بعد از لیزر چه انفاقی برای موهای لیزر شده می افتد؟ مراقبت های بعد از لیزر موی زائد چیست؟

بایدها و نبایدهای لیزر موهای زائد

  • بعد از جلسه درمانی لیزر موی زائد؛ قرمزی و التهاب مختصر ٫ حساسیت و خشکی پوست طبیعی است. با مصرف پماد زینک اکسید و post laser برطرف می شود ؛ اگر این التهاب یا حساسیت بیش از ۳ روز طول کشید ،حتما تماس بگیرید.
  • موها بتدریج و طی ۲ هفته پس از جلسه لیزر موی زائد از پوست خارج شده و می ریزند. خروج تدریجی موهای لیزر شده ممکنست این تصور را ایجاد کند که بخشی از موها لیزر نشده و درحال رشد هستند.
  • لیزر فقط روی موهایی که در فاز رشد یا آناژن هستند مؤثر است و چون همیشه بخشی از موهای بدن ما در فاز استراحت هستند. جلسات لیزر با فواصل منظم باید تکرار شوند تا همه موهای زائد حداقل یک بار در فاز رشد در معرض لیزر قرار گیرند.
  • تا قبل از پایان جلسات لیزر از برنزه کردن پوست ، آفتاب گرفتن و سولاریوم رفتن پرهیز کنید.