بعد از جلسه درمانی لیزر موی زائد؛ قرمزی و التهاب مختصر ٫ حساسیت و خشکی پوست طبیعی است، و با مصرف پماد زینک اکسید و post laser برطرف می شود ؛ اگر این التهاب یا حساسیت بیش از ۳ روز طول کشید ،حتما تماس بگیرید.
موها بتدریج و طی ۲ هفته پس از جلسه لیزر موی زائد از پوست خارج شده و می ریزند. موارد فوق کهت مراقبت بعد از جلسه لیزر پیشنهاد می کردد

  • خروج تدریجی موهای لیزر شده ممکنست این تصور را ایجاد کند که بخشی از موها لیزر نشده و درحال رشد هستند.
  • لیزر فقط روی موهایی که در فاز رشد یا آناژن هستند مؤثر است و چون همیشه بخشی از موهای بدن ما در فاز استراحت هستند.
  • جلسات لیزر با فواصل منظم باید تکرار شوند تا همه موهای زائد حداقل یک بار در فاز رشد در معرض لیزر قرار گیرند.
  • تا قبل از پایان جلسات لیزر از برنزه کردن پوست ، آفتاب گرفتن و سولاریوم رفتن پرهیز کنید.