شایعترین علت شکست درمان لیزر موی زائد ، استفاده از دستگاه لیزر بی کیفیت است. این ویدئو در مورد علت بازگشت موهای زائد و عدم نتیجه دلخواه صحبت میباشد.