ناهنجاری عروقی در مویرگ‌ ها و راه های درمان آن

۱۴۰۱/۹/۱۵ ۷:۰۶:۵۳

ناهنجاری عروقی در مویرگ چیست؟ ناهنجاری عروقی در مویرگ‌ ها (گشاد شدگی خال‌ها) گاهی مربوط به بیماری همانژنیوم است. اگرچه آنها دقیقا مانند زخم‌های بیماری همانژنیوم نیستند، اما می‌توان گفت که آنها رگهای گشاد شده پوستند. این زخم‌ها غیر سرطانی هستند و به نظر می‌رسد خالهای قرمز یا بنفشی در پوست هستند که در اثر [...]