تعریق بیش از اندازه یا هایپرهیدروز چیست و چگونه درمان می‌شود؟

۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۳:۳۳:۱۹

مقدمه تعریق بیش از اندازه یا هایپرهیدروز به معنی تعریق غیرطبیعی و بیش‌ از حدی است که لزوماً به گرما یا فعالیت شدید بدنی ارتباطی ندارد. در این حالت، میزان تعریق آنقدر زیاد است که باعث خیس شدن ‌لباس‌ها یا چکیدن قطرات عرق از کف دست‌ها می شود. این تعریق آزاردهنده،علاوه براختلال در فعالیت‌های عادی [...]