عواقب منفی ” خجالت کشیدن از چاقی “

۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۸:۳۰:۴۳

" خجالت کشیدن از چاقی " اخیراْ توجهات بسیاری را متوجه خود کرده است. ما نیز قبلاْ در مقالات چای سبز و درمان چاقی و سرکه سیب و درمان چاقی راهکار هایی را برای درمان چاقی با استفاده از مواد طبیعی ارائه کردیم و در این مقاله به عواقب منفی خجالت کشیدن از چاقی می‌پردازیم. برخی معتقدند انتقاد از چاق [...]