میلیا (Milia) چیست؟

۱۴۰۱/۱۲/۱۰ ۱۲:۲۳:۱۰

میلیا، یک نوع ضایعه ی پوستی است که می تواند در هر سنی بر روی پوست ایجاد شود. علت بوجود آمدن میلیا تجمع کراتین (ماده ای که توسط پوست تولید می شود) در زیر لایه ی بیرونی پوست (اپیدرم) است. در اثر انباشته شدن و به دام افتادن کراتین در زیر پوست، برجستگی های [...]