لیزر، موثرترین و محبوب ترین روش برای رفع موهای زائد در تمام دنیاست.همه کسانی که ازدردسرهاومشکلات روشهای سنتی رفع موهای زاید مثل اپیلاسیون،شیوکردن،ترکیبات موبر و… خسته شده اند؛ بخصوص کسانی که بعدازاستفاده ازاین روشها،موهای درحال رشد،زیرپوستشان می رود وباعث جوش زدن وایجادفولیکولیت وکورک ونهایتا” لک شدن پوست شان می شود یا کسانی که پوست ظریف وحساسی دارند که بعدازاستفاده از تیغ وترکیبات موبر دچارحساسیت پوستی وخارش می شوند وحتی کسانیکه احساس ناراحتی وسوزش وخارش پوست هنگام درآمدن مجددموهاراتجربه کرده اند،تاکسانی که به دلایل پزشکی وبهداشتی متقاضی رفع موهای زائدهستند؛ازلیزر سودمی برند.

اما نگرانی اصلی درموردانجام لیزرموی زائد،انتخاب مرکزلیزرمناسب است.مثل هرتکنولوژی جدیددیگر، تشخیص تقلبی وFake از اصل وOriginal  یک مشکل اساسی است.ازآنجاکه درکشورما،هنوز مراکزلیزر،درجه بندی نشده اند.برای انتخاب مرکزمناسب برای انجام لیزرموی زائد،باید دقت وپرس وجوی بیشتری کرد.به عنوان مثال بایدتوجه داشت که “لیزرداریم تا لیزر”  …!!  

همه دستگاه هایی که ادعامی شودلیزرهستند، درواقع لیزرنیستند! بلکه IPL هستند.IPL ها نسبت به لیزرهای پرتوان،کارآیی واثربخشی کمتری دارند وتأثیرشان موقت است. بعلاوه همه دستگاه های لیزر، لیزرهای خوب وباکیفیتی نیستند. دربعضی مواردنیز،برای جذب مشتری بیشتروارائه قیمتهای کمتر،الزامات واستانداردهای سختگیرانه پزشکی وسلامتی درموردلیزرموی زاید،ممکنست نادیده گرفته شود.

اینفوگرافی زیر به شماکمک می کندتا باکلیات  لیزر موهای زائد بیشترآشناشوید.

 

 

اگر همچنان فکر می کنید به اطلاعات بیشتری نیاز دارید پیشنهاد می کنیم حتما به صفحه لیزر موهای زائد سر بزنید. در آنجا می توانید اطلاعات کاملی در مورد لیزر موی زائد بدست آورید، سوالات متداول را بخوانید و عکس ها و  نظرات کسانی که قبلا از این خدمات استفاده کرده اند را مشاهده کنید.

علت جوش زدن بعد لیزر موهای زائد بدن چیست؟