این روش درمانی بدون درد است و تنها حدود ۳۰ دقیقه طول می کشد. این روش غیر تهاجمی است، به این معنی که هیچ برشی و جراحی روی پوست شما انجام نمی شود. برای انجام درمان که توسط تکنسین آموزش دیده انجام میشود، ابتدا نقاط مورد نظر پوست مشخص میشود و سپس کاربردستگاه به آرامی اپلیکاتور را روی پوست شما حرکت میدهد تا درمان انجام شود. شما ممکن است گرمای مطبوعی را احساس کنید به طور کلی احساس ناخوشایندی نخواهید داشت و درمان به همین راحتی به اتمام میرسد.
پس از اولین جلسه با دستگاه اکسیلیس، بلافاصله و به وضوح متوجه صاف تر شدن پوستتان خواهید شد و البته این صافی پوست به مرور زمان نیز بهتر خواهد شد! شما حتما در ۷۲ ساعت پس از هر جلسه درمان نتیجه درمان را مشاهده میکنید و حتی پس از سپری شدن این مدت زمان اولیه، بهبودی ادامه خواهد داشت.

این روش درمانی سریع و بدون درد است. اکثر بیماران می گویند که در طول درمان احساس کمی کشش و گرما روی پوست داشته اند. عده کمی از بیماران نیز احساس سوزش می کنند و تعداد کمتری نیز احساس سوزش یا خارش می کنند.