بستگی به حجم چربی غبغب و افتادگی پوست دارد. ترماژ اکسیلیس و فوتونا می تواند چربی های زیر پوست را هدف قرار دهد. اما در صورت افتادگی شدید غبغب لازم است از روش های ترکیبی مثل مزوتراپی همراه با لیزر فوتونا و اکسیلیس استفاده شود.