بستگی به حجم چربی غبغب و افتادگی پوست دارد. ترماژ اکسیلیس و لیزر فوتونا می تواند چربی های زیر پوست را هدف قرار دهد. اما در صورت افتادگی شدید غبغب لازم است از روش های ترکیبی مثل مزوتراپی با داروهای حل کننده چربی همراه با لیزر فوتونا و اکسیلیس استفاده شود.