لیزر فوتونا همه لایه های پوست را تجدید و بازسازی می کند بنابراین پوست بعد از لیزر چندین سال جوان می شود. تأثیر درمانی لیزر وابسته به ماده دارویی یا عامل خارجی نیست که بعد از مدتی اثرش از بین برود. اما برای خنثی کردن اثر گذشت زمان و افزایش سن بهتر است سالانه یک جلسه یادآور انجام شود.