اکسیلیس یک روش درمان غیر تهاجمی است و با توجه به همین موضوع دوره نقاهت و استراحت نیاز ندارد.
شما می توانید بلافاصله پس از درمان به فعالیت های روزانه خود را از سر بگیرید و روز بعد سر کار خود بازگردید.